La Fundació UAB

La FUAB en xifres

Les institucions i entitats que conformen la Fundació UAB porten a terme tasques molt diverses en els àmbits de la formació, l'acció social, la recerca i transferència del coneixement, la prestació de serveis i la preservació i manteniment del patrimoni.

A continuació mostrem algunes de les xifres més significatives d'aquestes activitats.