La Fundació UAB

Serveis

En el sector dels serveis, formen part de la Fundació UAB l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos, el Centre de Serveis Plaça Cívica, Casa Convalescència, Vila Universitària, l'Hospital Clínic Veterinari i la Fundació Autònoma Solidària.