La Fundació UAB

Patrimoni

La Fundació UAB és responsable de la gestió patrimonial de Casa Convalescència, Hotel Campus, Hospital Clínic Veterinari i els complexos residencials de Vila Universitària i Vila 2.