La Fundació UAB

UAB Idiomes Barcelona

Organigrama UAB Idiomes


 

Nom Càrrec Telèfon Email
Meritxell Hernández Responsable d'Administració 663 09 27 65 meritxell.hernandez@uab.cat
Héctor Delfa Administració 93 433 50 63 hector.delfa@uab.cat
Susana Herrero Administració 93 433 50 63 susana.herrero@uab.cat
Laura Macià Administració 93 433 50 60 laura.macia@uab.cat
Esther Montaner Administració 93 433 50 60 esther.montaner@uab.cat
Margarita Ramírez Administració 93 433 50 62  carme.morejudo@uab.cat
Isabel Julivert Coordinació Acadèmica 93 433 50 63 isabel.julivert@uab.cat
Mark Aspinall Coordinació d'Activitats 93 433 50 66 mark.aspinall@uab.cat
Xavier Lloret Coordinació d'Activitats 93 433 50 63 xavier.lloret@uab.cat
Èric Ortega Coordinació d'Activitats 93 433 50 63 eric.ortega@uab.cat
Susanna Pérez Responsable de Comunicació i Promoció 663 08 83 14 susanna.perez@uab.cat
Marc Olivares Tècnic de Comunicació i Promoció 93 433 50 18 marc.olivares@uab.cat