Portada estudi Eiga

Fundació Wassu-UAB realitza un estudi sobre l'estimació de nenes en risc de patir MGF a Espanya per l’EIGE

L'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) realitza el quart estudi sobre estimació de el nombre de nenes en risc de mutilació genital femenina (MGF) en quatre nous països: Àustria, Dinamarca, Luxemburg i Espanya. El treball va ser assignat a la consultora estratègica ICF que, en associació amb la Fundació Wassu-UAB, implementarà  l'estudi a Espanya, a través d'una investigació exhaustiva que inclou la recopilació de documentació, entrevistes qualitatives, grups focals i anàlisi estadística.