Alumnes del Postgrau en Investigació dels Accidents de Trànsit i Curs en Detecció de Substàncies

Una setantena d'inscrits a les formacions en Investigació dels Accidents de Trànsit i en Detecció de Psicotròpics

Una setantena d'estudiants cursen enguany la 1a edició del Postgrau en Investigació, Gestió dels Accidents de Trànsit i Seguretat Viària, i la 13a edició del Curs en i Detecció de Substàncies Psicotròpiques, que es van iniciar conjuntament el passat 9 d'abril a l'Escola, en format virtual. Aquestes especialitzacions han generat molt d'interés entre els professionals dels cossos policials, de la seguretat i prevenció, ja que els permet adquirir coneixements i estratègies per reduir l'accidentalitat a les carreteres.

Benvinguts a l'Escola

Serveis

Veure més avisos per consultar l'horari d'atenció de Gestió Acadèmica

Veure més avisos

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina