Estudiar

Els Sectors

El Grau de Prevenció i Seguretat Integral forma professionals capacitats per treballar en qualsevol àmbit, tant públic com privat, de la prevenció i la seguretat.

La formació impartida al Grau de Prevenció i Seguretat Integral engloba tots els coneixements, competències i habilitats necessàries per gestionar el risc d’una organització.Els sectors on els graduats desenvoluparan la seva activitat professional són variats i inclouen les següents àrees:

• Assessorament i consultoria a empreses
• Assessorament i consultoria a administracions públiques
• Ciberseguretat
• Protecció de dades
• Risc tecnològic
• Seguretat ciutadana
• Protecció civil
• Trànsit i seguretat viària
• Qualitat
• Medi ambient
• Prevenció d’incendis
• Gestor de la comunicació
• Continuïtat del negoci
Compliance Officer
• Director de seguretat privada
• Cap de seguretat privada
• Detectiu
• Accés, segons els sistemes de selecció de les diferents Administracions Públiques, a les forces i cossos de seguretat, extinció d’incendis o protecció civil.
 

Juntament amb aquestes sortides professionals cal tenir en compte que:

- La menció de seguretat laboral habilita per ser:

Tècnic Superior amb les tres especialitats (higiene, ergonomia i seguretat industrial)

- La menció de direcció de seguretat privada i investigació privada habilita professionalment per exercir com a:

Cap de seguretat
Director de seguretat
Detectiu privat