Estudiar

Les funcions

Les funcions que exerciran les nostres graduades i graduats, ja sigui a l'empresa privada com a l'administració pública, són:

• Planificació, disseny i implementació de plans de prevenció i seguretat

• Avaluació de riscos, que implica anàlisi, identificació, descripció i estimació dels riscos que afecten l'empresa

• Avaluació de riscos tenint en compte els riscos estimats i els criteris de l'organització, com ara costos, requisits legals, qualitat i factors ambientals i humans. Establiment i quantificació del nivell de riscos que vol/pot assumir l’organització per tal d’implementar un contracte d’assegurances adequat

• Comunicació i informació de les qüestions relacionades amb les seves responsabilitats. El professional de la seguretat ha de saber comunicar i informar els diferents actors amb els quals treballa: amb direcció, per tal que es comprenguin els riscos i es prenguin les decisions adequades; amb caps de departament/àrea per tal que siguin conscients i s’impliquin en la prevenció del risc relacionat amb el seu àmbit de responsabilitat i, sobretot, amb les persones, perquè siguin conscients de la seva responsabilitat a nivell individual

• Consultoria i assessorament respecte a l’abordatge del risc

• Gestió econòmica de la seva àrea de responsabilitat

• Disseny i aplicació de les mesures de prevenció, seguretat i salut

• Auditoria del compliment de la normativa i treball conjunt amb els auditors interns i externs

• Formació, capacitació i suport per a totes les persones que treballen a l’organització en matèria de prevenció i seguretat

• Lideratge d’equips humans

• Mediació del conflicte i dels subjectes actuants

• Transmissió i construcció de la consciència de la prevenció, la seguretat i el risc.


Les funcions i les tasques específiques dependran del sector professional i el nivell que ocupi la futura graduada o graduat a l’organització.