Coneix l'Escola

Equip directiu

Directora de l'EPSI

Montserrat Iglesias-Lucía
66 309 05 03 - ext 9031
montserrat.iglesias@uab.cat

Secretària de Direcció

Roser Fàbrega
93 592 97 10
secretaria.direccio.fuab.formacio@uab.cat

 

Coordinador de Grau

César Torrero
66 309 09 24 - ext 7066
cesar.torrero@uab.cat
 

Coordinador de Relacions Internacionals i Programa de Pràctiques professionals

Xavier Dorado
66 309 04 41 - ext 7156
xavier.dorado@uab.cat

 

Responsable de Formació continuada

Josep Manel López
93 581 70 42 - ext 6129
josepmanel.lopez@uab.cat