Coneix el centre

Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Valoració del les assignatures per part de l'alumnat

Enquesta de valoració de les assignatures per part de l'alumnat
  Nivell de resposta  Valoració global 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
Primer Semestre 25% 82,1% 85,6% 82,9% 82,3% 74,6%

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat

Enquesta de valoració del professorat per part de l'alumnat
  Nivell de resposta  Valoració global 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
Primer Semestre 31% 75,6% 75,7% 81,1% 66,7% 83,6%

Enquestes assignatures Grau Prevenció 2019-2020 semestre 1

Enquestes assignatures Grau Prevenció 2019-2020 semestre 2

Enquestes professorat Grau Prevenció 2019-2020 semestre 1

Enquestes professorat Grau Prevenció 2019-2020 semestre 2

Enquestes de les assignaturesEnquestes del professorat