Coneix el centre

Enquestes de satisfacció i d'inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Grau en Prevenció i Seguretat Integral 51,8% 3,9 3,8 3,9 4,2 4,2

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Grau en Prevenció i Seguretat Integral    83,7% 80,2% 79,5% 92,3% 7,8