Recerca i consultoria

Consultoria i assessorament

Consultoria i assessorament

L'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB ofereix un servei de consultoria i assessorament, tant a empreses privades com a institucions públiques, en diferents àmbits:

  • En gestió i prevenció del risc
  • Assessorament tècnic envers els plecs de condicions tècniques dels procediments de selecció i elaboració de plans de seguretat
  • Avaluació psicotècnica dels professionals de la seguretat i la prevenció.