Recerca i consultoria

Policing by soft skills: Training in relational craftsmanship (KA220-POL-RECRAFT)

L'Escola participa, juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres universitats i cossos de policia europeus, en el projecte de recerca internacional Erasmus+ Policing by soft skills: Training in relational craftsmanship (KA220-POL-RECRAFT), finançat per la Comissió Europea.

Els principals objectius d'aquesta recerca són:

  • Millorar les habilitats relacionals (softskills) dels agents de policia, amb la finalitat de reforçar les competències necessàries en la seva interacció amb la ciutadania i les diferents comunitats.
  • Generar un marc formatiu capaç de dotar als nostres policies de les eines i habilitats necessàries per a tractar amb societats diverses.
  • Desenvolupar una formació pertinent i d'alta qualitat en matèria d'habilitats i competències relacionals i digitals.
  • Detectar les llacunes en les competències experimentades i adaptar-les a les eines educatives existents
  • Provar diferents mòduls de formació amb agents de policia comunitària a cada ciutat.

El projecte finalitzarà en el transcurs del 2024, donant difusió dels resultats en les acadèmies i unitats de policia de tota Europa. La promoció de les conclusions, liderada per l’EPSI, es durà a terme per diversos canals, destacant una pàgina web per a donar a conèixer el manual de formació elaborat pels centres de recerca i cossos de policia implicats.