Recerca i consultoria

Seguretat alimentària

Seguretat alimentària

Enfocament integral d'aquells aspectes que regulen les condicions legals i tècniques de producció, elaboració, distribució i consum dels aliments (qualitat agroalimentària i seguretat alimentària), per tal d'aprofundir sobre la protecció del consumidor en temes com el frau alimentari nociu i no nociu, i sobre els aspectes preventius de la responsabilitat jurídica.

A més, s’investiguen els factors interns i externs intencionats que poden incidir sobre la seguretat dels aliments com ara sabotatges, extorsions i bioterrorisme, entre d'altres.

 

Clica aquí per consultar tota la informació sobre el Fòrum de Seguretat Alimentaria