Recerca i consultoria

GestPúblSeg: Gestió Pública de la Seguretat

GesPúblSeg: Gestió Pública de la Seguretat

A través d'aquesta línia de recerca s'estudien les diferents formes de gestionar la seguretat i la seva visió d’actuació ex ante davant el risc.

S'analitza l’aplicació dels models de reacció versus els models de prevenció, concloent que aquests darrers són els models idonis de gestió atès la seva potencialitat per salvar vides i minimitzar els riscos.

A més, la gestió pública de la seguretat s'ha d'enfocar des del punt de vista de la seguretat humana per tal de poder donar una resposta integral als riscos que afecten a la societat, amb una medició objectiva de la seva importància en comptes d'emprar criteris subjectius. Aquest anàlisi cost-benefici permet realitzar una intervenció eficient dels riscos.