Recerca i consultoria

PrevenLab: Prevenció i erradicació dels riscos laborals

PrevenLab: Prevenció i erradicació dels riscos laborals

L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB fa recerca sobre com prevenir i erradicar els riscos laborals des de diferents línies d’actuació: regulatòria, tècnica i canvi de comportaments envers el risc laboral.

Aquesta línia de recerca analitza l'accidentalitat laboral, les seves causes i com prevenir-les, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida en l'entorn laboral.