The Fundació UAB

FUAB General


(*) Without individual legal personality.
 

The UAB Foundation:

A) holds the position of Director General of the following of the group’s foundations:
Fundació Salut i Envelliment UAB
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundación Wassu

B) is sole partner of the commercial enterprise “Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL” and Hotel Campus SL and majority partner in the commercial enterprise “Vila Universitària SL”.

 

Directory of entities and websites Telephone E-mail
Prevenció i Seguretat Integral 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Arxivística i Gestió de Documents 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Turisme i Direcció Hotelera 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Centre de formació professional Fundació UAB 93 592 97 10 formacio.professional@uab.cat
Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència 93 433 50 60 info.idiomes@uab.cat
Programes Específics per a Estudiants Internacionals- Study Abroad UAB 93 433 50 29 study.abroad@uab.cat
Fundación Wassu 93 586 87 99 fundacion.wassu@uab.cat
Fundació Salut i Envelliment 93 433 50 30 fsie@uab.cat
Hotel Campus S.L 93 580 83 53 info@hotelcampusuab.cat
Vila Universitària S.L 93 581 70 04 vila@universitaria.com
Fundació Hospital Clínic Veterinari 93 581 18 94 hcv@uab.cat
Fundació Autònoma Solidària 93 581 24 85 fas@uab.cat
Alumni UAB 93 586 81 03 alumni@uab.cat
Casa Convalescència 93 433 50 00 info.casa.convalescencia@uab.cat
Congressos i Esdeveniments UAB Campus 93 581 74 01 congressos.uabcampus@uab.cat