Coneix el centre

Satisfacció dels tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
36,4% 3,7 3,8 37,5%

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
50,0% 2,9 3,7 75,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
23,5% 3,4 3,8 33,3%

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
41,7% 3,3 3,4 60%