Coneix el centre

Matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
48,0% 2,94 2,89 75,0%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Borsa de treball   FUAB Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
18,0% 3,0 3,0 2,7 3,1 3,0 2,9 3,0 2,5 3,2

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
40,0% 86,0% 100,0% 90,0%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
30,1% 88% 86% 90%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
76% 89% 89% 75% 85%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
16,7% 83,4% 58,3% 33,3%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
71,9% 87,1% 96,4% 90,5%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
23,5% 66,7% 73,3% 87,5%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
67,4% 87,5% 76,8% 53,4%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
81% 95,9% 98,8% 100%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
29% 80% 83,3% 75,5%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
83,3% 78,7% 75,5% 67,1%