Històric de recerques realitzades

Estudis més significatius realitzats pel Centre Internacional d'Estudis i Recerca del Turisme de la UAB en els darrers anys:

2016-2017

 • Empordà Check-IN: observatori turístic al Baix Empordà.

2014-2016
 • Parcs naturals, salut i benestar humà. Avaluació de la percepció dels visitants de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.

2013-2014

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2014 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el Turisme de Joc.

2012-2013

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2013 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Model Turístic de Barcelona'.

2011-2012

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2012 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Turisme de golf'.
 • Anàlisi de conjuntura i de perspectives turístiques per Catalunya.

2010-2011

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2011 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Turisme de creuers a Barcelona'.
 • Anàlisi de conjuntura i de perspectives turístiques per Catalunya.

2009-2010

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2010 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi activitat hotelera a Catalunya 2009.
 • Estudi sobre el 'Turisme de negocis a Espanya: Balanç i perspectives'.