Recerca i assessorament

Històric de recerques realitzades

Estudis més significatius realitzats per l'Àrea de Recerca de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB en els darrers anys:

 

2022-2025

 • Assistance technique pour le Programme d'appui à l'inclusion et à l'employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme et ses chaînes de valeur (JIL-SIYAHA) (projecte de cooperació finançat per la Unió Europea, Oficina d’Algèria)

 

2022-2023

 • Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe – SUHET (projecte Erasmus+ de la Unió Europea)

 

2021-2024

 

2020

 

2019

 • Diagnosi per a la dinamització turística dels diferents espais culturals lligats a la figura de Sant Ignasi a la ciutat de Manresa (Ajuntament de Manresa)

 

2018

 

2017-2019


2016-2017


2014-2016

 • Parcs naturals, salut i benestar humà. Avaluació de la percepció dels visitants de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.


2013-2014

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2014 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el Turisme de Joc.


2012-2013

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2013 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Model Turístic de Barcelona'.


2011-2012

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2012 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Turisme de golf'.
 • Anàlisi de conjuntura i de perspectives turístiques per Catalunya.


2010-2011

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2011 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi sobre el 'Turisme de creuers a Barcelona'.
 • Anàlisi de conjuntura i de perspectives turístiques per Catalunya.


2009-2010

 • Índex UAB d'activitat turística: prediccions per a la temporada 2010 a Catalunya i a Espanya.
 • Estudi activitat hotelera a Catalunya 2009.
 • Estudi sobre el 'Turisme de negocis a Espanya: Balanç i perspectives'.