Recerca i assessorament

Turisme i sostenbilitat

Aquesta línia inclou estudis relacionats amb la gestió i la planificació sostenible de destinacions turístiques, així com amb la gestió ambiental i la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques.Àmbits més específics són l’ecoturisme i la gestió sostenible d’espais naturals protegits i el paper dels espais verds en el proveïment de salut i benestar a la societat, entre d'altres.

L'Escola té una llarga trajectòria en aquest terreny, tant pel que fa a docència -amb assignatures com ara Turisme i Sostenibilitat al Grau de Turisme i el Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura- com a recerca i consultoria, que ha impulsat nombrosos projectes i contractes amb administracions des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: