Recerca i assessorament

Turisme i sostenbilitat

Turisme, sostenibilitat, medi ambient i ecoturisme

Aquest àmbit inclou estudis relacionats amb la gestió i la planificació sostenible de destinacions turístiques, així com amb la gestió ambiental i la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques.

Altres temes específics relacionats amb aquesta àrea són l’ecoturisme i la gestió sostenible d’espais naturals protegits i el paper dels espais verds en el proveïment de salut i benestar a la societat, entre d'altres.

L'Escola té una llarga trajectòria en aquest terreny, tant pel que fa a docència -amb assignatures com ara Turisme i Sostenibilitat al Grau de Turisme i el Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura- com a recerca i consultoria, que ha impulsat nombrosos projectes i contractes amb administracions des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Investigadors: Francesc Romagosa