Recerca i assessorament

Projectes en curs

Projecte Erasmus+ SUHET: Sustainable High-End Tourism

Amb una durada de dos anys (gener de 2022 – juny de 2024), aquest projecte educatiu finançat per la Unió Europea, té com a principal objectiu impulsar la formació de qualitat en l’àmbit del turisme de luxe o turisme d’alta gamma (high-end tourism), per afavorir la seva sostenibilitat, així com la sostenibilitat de tot el sector turístic.

El projecte està format per un consorci liderat per la universitat finlandesa Lapin AMK, amb la participació de Turisme i Direcció Hotelera - Escola FUAB Formació (Fundació UAB), Erasmushogeschool Brussel (Bèlgica), University of Maribor (Eslovènia) i la consultora ECQ (Bulgària). Així mateix, el projecte compta amb la col·laboració de socis dins del sector turístic que han d’ajudar en la seva implementació, com és el cas, al nostre país, de l’Agència Catalana de Turisme i el seu programa Catalunya Premium.

Un dels principals resultats del projecte serà la creació d’un Massive Open Online Course (MOOC) que s’integrarà dins de l’oferta de cursos de la plataforma Coursera de la UAB i que permetrà la formació gratuïta en l’àmbit del sector del turisme de luxe sostenible, formació especialment pensada pels futurs professionals del sector turístic. El projecte també preveu la realització d’activitats formatives i diverses mobilitats per a estudiants de les universitats que formen el consorci del projecte.

Per a més informació, consulteu: https://suhet.eu 

 

Projecte Erasmus+ NATOUR: Joint postgraduate study-programme in ecotourism and nature guiding

Participants del projecte NATOUREl projecte, finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, pretén crear un pla de formació conjunt en ecoturisme i guies de natura entre universitats europees i llatinoamericanes, a partir del bagatge previ del curs de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura, que ha estat oferint de forma exitosa Turisme i Direcció Hotelera - Escola FUAB Formació durant els darrers anys.  

Per dur a terme el projecte s’ha creat un consorci de deu institucions, liderat per la UAB, i que també inclou tres socis europeus (Universitat de les Açores, a Portugal, Universitat de Freiburg, a Alemanya, i la consultora ECQ, de Bulgària), dues universitats colombianes (Rosario i Javeriana), dues brasileres (Brasília i Federal Rural de Rio de Janeiro), i dues xilenes (INACAP i DUOC).  

NATOUR tindrà una durada de tres anys (del gener de 2021 al gener de 2024) i durant aquest període, els deu socis del projecte realitzaran seminaris de formació conjunta per al professorat, així com dissenyaran i implementaran els nous plans d’estudi a les respectives universitats, sempre amb enfocaments didàctics innovadors i incorporant les noves tecnologies. Compta amb el suport de l’Associació Europea per a la Interpretació del Patrimoni (Interpret Europe), i també contempla la mobilitat d’estudiants d’Amèrica Llatina cap a les universitats europees, on podran realitzar les seves pràctiques del nou postgrau durant el darrer any del projecte.