Recerca i assessorament

Serveis i assessorament a empreses

L’àrea de serveis d’assessorament a empreses té un doble objectiu:

- implementar a la pràctica les tasques de recerca realitzades a l’Escola
- especialitzar-se en tots aquells temes i línies de recerca a partir de l’expertesa dels nostres investigadors.

Els serveis es presten a institucions i empreses del sector en els seus diferents àmbits.

L'equip pluridisciplinari de professionals garanteix un alt grau de prestacions.

Contacte: Francesc Romagosa
935 929 710
francesc.romagosa@uab.cat