Recerca i assessorament

Turisme i patrimoni cultural

Inclou el patrimoni cultural i el seu tractament com a producte turístic, així com la gestió del guiatge turístic en espais patrimonials com ara els museus i altres institucions culturals.També es contempla l’anàlisi de l’accessibilitat en elements patrimonials, que pot fer-se extensiva a altres edificis relacionats amb el turisme com ara espais de congressos, recintes firals, hotels, etc.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: