Recerca i assessorament

Economia del turisme, comercialització i intervenció pública

Àrees: impacte econòmic, anàlisi de preus i mercats, estacionalitat, aspectes de màrqueting turístic i regulació del sector. 

L’estudi de l’economia del turisme està enfocat a la recerca dels impactes econòmics d’institucions i de destinacions turístiques concretes i les anàlisis cost-benefici. Una altra via d’anàlisi són els estudis de mercat sobre l’oferta turística disponible i estudis sobre el comportament de la demanda turística a partir de les variables més sensibles en el procés de selecció d’una destinació turística.  

Des del punt de vista de màrqueting, s’ofereix la possibilitat de fer l'anàlisi de preus i estacionalitat de diferents tipus d'allotjaments turístics (hotels, segones residències, turisme rural i càmpings), així com l'anàlisi quantitativa de la imatge de marca de destinacions turístiques a través dels preus.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: