Coneix el centre

Xifres

Grau i màster

Docència
853 ESTUDIANTS (2018-2019)

Docència

Professor
180 PROFESSORS (graus i màsters oficials)

Internacionalització

Intercanvi
114 ALUMNES INTERNACIONALS (IN i OUT)

Rendiment

Indicadors
96% TAXA D'ÈXIT

Món empresarial

Convenis de pràctiques
502 CONVENIS DE PRÀCTIQUES

Inserció laboral

Inserció Laboral
90% GRADUATS OCUPATS