Coneix el centre

Dades generals del Grau

GRAU EN DIRECCIÓ HOTELERA

Perfil dels estudiants


 


Dades de preinscripcióDades de matrícula


 

Rendiment 

Nota de tall 

Mitjana de crèdits matriculats

 

Accés dels estudiants


Mobilitat OUT/IN dels estudiants