Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
40,9% 3,9 3,8 4,0 3,6 3,4

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
46,7% 4,0 3,7 3,8 4,0 4,4

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
41,2% 100,0% 42,9% 85,7% 7,9

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
64,7% 3,8 3,8 4,1 3,5 3,7

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
46,2% 83,3% 66,7% 83,3% 7,5

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
69,2% 3,1 3,4 2,9 3,9 3,2

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
50% 81,8% 81,8% 81,8% 7,9

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
80% 3,5 3,6 4 3,4 3,5

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
51,9% 71,4% 78,6% 85,7% 6,2