Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2020-2021)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster U. en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments 46,7% 4,0 3,7 3,8 4,0 4,4

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster U. en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments 41,2% 100,0% 42,9% 85,7% 7,9

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments 64,7% 3,8 3,8 4,1 3,5 3,7

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments 46,2% 83,3% 66,7% 83,3% 7,5