Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
37,5% 4,1 4,3 4,4 3,8 4,2

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
11,5% 75,0% 50,0% 100,0% 7,8

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
19,2% 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
17,1% 83,3% 50,0% 100,0% 6,2

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
44,4% 3,5 3,4 3,8 3,2 3,2

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
50% 100% 66,7% 100% 7,2

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
41,7% 4,5 4,2 4,6 4,2 4,2

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
35% 85,7% 85,8% 85,7% 7

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
35% 3,5 3,5 4,2 3,2 3,1

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
43,8% 100% 85,7% 100% 9,3