Coneix el centre

Assignatures i professorat

Valoració de les Assignatures per part de l'alumnat (Curs 2022-2023)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
26,0% 3,66
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2022-2023)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
26,0% 3,68
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
57,0% 3,62
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
63,0% 3,58
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
36,0% 89,0%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
35,7% 84,9%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
46,8% 82,8%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
45,6% 82.5%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
57,9% 94,8%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
58,3% 93,6%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
29,1% 63,6%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
32,6% 66,6%