Coneix el centre

Satisfacció amb els tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
41,6% 3,5 3,6 80,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
62,5% 3,6 3,6 50,0%

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
46,2% 3,5 3,0 25,0%