Coneix el centre

Satisfacció amb els tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2020-2021)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural 62,5% 3,6 3,6 50,0%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural 46,2% 3,5 3 25%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)