Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2021-2022)
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
16,7% 56,7% 66,7% 66,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis (Curs 2021-2022)

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
30,0% 70% 83%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
82% 71% 83%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
85% 78% 70%

*Valoració mitjana de l'alumnat

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
22,7% 100% 85% 60%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient*
27,3% 66,7% 83,3%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
93,3% 79,3% 84,6%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual
94,4% 83% 83,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Matriculació (Curs 2019-2020)
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
78,9% 100% 92% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2019-2020)

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
50% 100% 94,4% 88,8%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
97,2% 100% 100% 90,5%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

 

 

Enquesta de Matriculació (Curs 2018-2019)
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
66,7% 100% 97% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2018-2019)

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
16,7% 100% 100% 50%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
75% 80% 50% 64,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...