Coneix el centre

Satisfacció amb els tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2020-2021)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Grau en Turisme / Grau en Turisme en Anglès 27,7% 3,4 3,5 50,0%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Grau de Turisme i Turisme en anglès 35,5% 3,7 3,7 27,3%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)