Coneix el centre

Satisfacció dels tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 25,0%
33,6% 3,6 3,6

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 50,0%
27,7% 3,4 3,5

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 27,3%
35,5% 3,7 3,7

 

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 55,4%
43,8% 3,5 3,5