Formació

Matrícula i Serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
25,0% 3,56 3,80 83,3%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Borsa de treball   FUAB Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
52,0% 3,3 2,8 2,8 3,5 3,2 3,3 3,1 3,3 3,3

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
60,0% 83,3% 80,0% 60,0%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
34,6% 3,8 3,0 3,1 2,8 3,3 3,3 2,4 3,2

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
18,8% 58,4% 33,3% 75,0%

 

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
9,5% 50,0% 75,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 70,0%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
78,9% 92,0% 100,0% 100,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
9,5% 50,0% 75,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 70,0%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
19,2% 100,0% 92,0% 100,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
37,0% 70,0% 59,8% 77,8% 68,0% 70,0% 85,6% 62,7%