Formació

Satisfacció dels tutors / empreses*

Avís

La darrera edició d'aquest màster es va engegar el curs 2019-2020. A partir del curs 2022-2023, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat'. 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 75,0%
42,9% 3,7 3,7

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 100,0%
53,8% 3,0 3,3

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

%

Resposta

Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 50,0%
80% 2,9 3,4