Formació

Assignatures i professorat

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
   

Valoració mitjana de l'alumnat

(escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
50,0% 3,21
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
   

Valoració mitjana de l'alumnat

(escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
56,0% 3,26
   

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 48% 3,67
Pràctiques 35% 2,78

Nota: Aquest màster no es va impartir durant el curs 2020-2021, pel que no hi ha dades de Mòduls i professorat d'aquest curs. 

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
58,8% 95,2%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
58,9% 94,6%
   

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 38% 3,58
Pràctiques 45% 3,65

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
67,6% 98,7%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
81,0% 89,2%
   

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 57,1% 3,3
Pràctiques 61,9% 3,3