Formació

Matrícula i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
25,7% 3,41 3,38 66,7%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
5,0% 4,0 3,8 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

 

 

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
Nivell de resposta  Procés de matriculació* Gestió d'incidències* Aspectes de millora**
16,0% 70,8% 57,2% 87,5%

* % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
** Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

Nivell de resposta*  Recursos de la UAB* Medi ambient*
10,3% 100% 35%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
67% 69% 58%
Secretaria acadèmica* Gestió informàtica* Campus Virtual*
62% 66% 80%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
Nivell de resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
25% 68,8% 64,6% 61,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis

Nivell de resposta Recursos de la UAB* Medi ambient*
16,1% 50% 41%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
40,7% 60% 63,6%
Secretaria acadèmica* Gestió informàtica* Campus Virtual*
33,3% 53,9% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
Nivell de resposta  Procés de matriculació* Gestió d'incidències* Eines de suport
38,5% 81,3% 78,3% 77,5

* % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
** Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
16,1% 50% 41% 40,7% 60% 63,6% 33,3% 53,9%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
20,4% 90,0% 87,6% 90,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
4,1% - 100% 33,3% 87,5% 0,0% 50,0% 78,6%