Formació

Mòduls i professorat*

Avís

La darrera edició d'aquest màster es va engegar el curs 2019-2020. A partir del curs 2022-2023, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat'. 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 17% 3,80
Pràctiques 11% 2,09

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
56,3% 97,2%

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
53,4% 93,9%

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 25% 3,56
Pràctiques 24% 3,78

 

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
46,6% 93,4%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
56,7% 88,4%
   

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 11,8% 2,2
Pràctiques 11,1% 2,4

 

 

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
41,8% 60,1%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
46,1% 73,8%
   

 

 

Valoració de les Pràctiques i el TFM per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
  % Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
TFM 6,7% 3,2
Pràctiques 8,3% 3,9