Formació

Matrícula i serveis*

Avís

La darrera edició d'aquest màster es va engegar el curs 2019-2020. A partir del curs 2022-2023, s'engega la reverificació d'aquest màster com a 'Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat'. 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
11,1% 37,5% 0% -

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
5,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
48,6% 87,7% 88,2% 68,9%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
31,3% 80,0% 87,5% 58,3% 75,0% 79,2% 91,7% 40,0%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
42,1% 73,8% 81,3% 90,0%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
11,1% 100,0% 75,0% 55,6% 87,5% 95,0% 50,0% 95,2%