Formació

Satisfacció i inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
52,7% 3,6 3,8 3,7 3,5 3,7

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
    Feina actual o darrera feina

%

Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
28,6% 100% 100% 100% 7,7

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
71,4% 4,2 4,2 3,9 3,8 4,4

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
    Feina actual o darrera feina

% Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
56,2% 88,9% 88,9% 77,8% 7,3

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
62,5% 3,5 3,9 3,8 3,9 4

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
73% 88,9% 88% 76% 7,9

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
78,4% 3,7 4 4 3,9 4

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
    Feina actual o darrera feina

%

Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionadaa amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
63,6% 85,8% 92,2% 100% 8,0

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
68,2% 4 4 4,3 3,5 3,9

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
    Feina actual o darrera feina

%

Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionadaa amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
40% 83,3% 75% 91,7% 6,6