Formació

Satisfacció dels tutors d'empresa

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 42,9%
77,8% 3,1 3,4

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

% Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 0,0%
100% 3,3 4,0

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)  
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
60% 2,8 2,8 11,1%

 

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Incorporació d'estudiants a l'empresa després de les pràctiques

%

Resposta

Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball 50,0%
80% 2,9 3,4