Formació

Satisfacció i inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
78,9% 3,5 3,4 3,5 3,6 3,1

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
41,7% 100,0% 100,0% 100,0% 8,6

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
75,0% 3,9 3,6 4,1 4,0 4,0

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
58,4% 71,4% 85,7% 100% 7,4

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
75,0% 3,7 4,2 3,6 3,8 4,0

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
63,2% 75,0% 91,7% 83,3% 7,9

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
84,2% 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
76,5% 84,6% 69,2% 92,3% 7,2

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala 1 a 5)

%

Resposta

Satisfacció amb la titulació Professorat Qualitat de la formació Planificació i organització dels estudis Recursos, instal·lacions i serveis
73,3% 4,2 4,2 3,8 4,0 4,1