Formació

Matrícula i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
40,0% 2,88 2,86 37,5%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Borsa de treball   FUAB Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
14,0% 2,0 2,0 0,5 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
45,5%  88,3% 88,9% 60%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
45,5% 2,8 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 2,5

Nota: Aquest màster no es va impartir durant el curs 2020-2021, pel que no hi ha dades de Satisfacció amb el procés de Matriculació i Satisfacció amb els Serveis. 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
68,2% 85,3% 2,8685,8% 87,3%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
27,3% 100% 100% 100% 100% 88,9% 100% 95,2%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
75,0% 98,7% 100,0% 94,5%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
42,9% 100% 100% 88,9% 100,0% 73,3% 88,9% 85,7%