Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
44,9% 3,7 3,5 3,6 3,8 3,8

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
32,4% 90,9% 63,3% 90,9% 6,5

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
52,9% 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
47,5% 84,2% 68,4% 94,7% 7,5


 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
60,0% 3,6 3,5 3,4 3,7 3,3

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
45,8% 68,2% 72,7% 81,8% 7,8


 

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
56,3% 3,9 3,6 3,7 3,7 3,7

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
44,3% 82,2% 88,9% 100% 7,9

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
60,0% 3,6 3,2 3,5 3,9 3,8

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
45,9% 82,1% 82,1% 75% 7,5