Formació

Matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
50,0% 3,05 3,44 60,0%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Borsa de treball FUAB Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
14,0% 3,3 2,7 4,0 0,5 3,2 3,5 3,1 3,5 3,3