Formació

Assignatures i professorat

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
19% 66%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
20% 73,5%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
19% 66%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
19% 85,3%

 

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en angès

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
17% 85%

 

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en anglès

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
18% 81%

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
16,4% 90,1%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
16,9% 84,3%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
10,7% 86,1%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
8,6% 79,2%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en angès

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
3,5% 100%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en anglès

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
7% 83%

 

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
45,6% 90,7%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
48,5% 80,7%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
0% -

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
0% -

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en angès

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
1% 55,6%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en anglès

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
0% -

 

 


 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
35,4% 89,7%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
42,5% 85,8%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
16,3% 100%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
16,3% 100%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en angès

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
7,3% 83,3%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en anglès

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
6,7% 73,2%

 

 

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
26,2% 90,9%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva Presencial

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
40,7% 80,7%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
70,3% 90,3%

 

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en castellà

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
69,9% 86,7%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en angès

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat

Nivell de resposta Valoració global
29,5% 90,1%

 

Màster Oficial en Gestió Esportiva en línia en anglès

Valoració del Professorat per part de l'alumat

Nivell de resposta Valoració global
37,5% 92%