Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster en Arxivística i Gestió de Documents
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
15,7% 87,5% 86,5% 83,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster en Arxivística i Gestió de Documents
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient*
14,1% 100% 50%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
88,5% 78,8% 80,3%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
88,9% 72,7% 90,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

 Enquesta de Matriculació 2019-20

 

Enquestes de Serveis MUAIGD 2019-20