Recerca i Consultoria

Històric de recerques realitzades

Històric de recerques

  • Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX): inventari, estudi i difusió

El projecte pretén aprofundir en I'estudi dels ego-documents, amb l’objectiu de construir un inventari dels epistolaris familiars dels segles XVI a XIX que es conserven, dispersos i a vegades descol·locats i descuidats, en els arxius i biblioteques de Catalunya. Per això es porta a terme una investigació exhaustiva en tots els centres documentals catalans, des dels que tenen un caràcter nacional, com l'Arxiu de la Corona d'Aragó, als provincials, comarcals, municipals, eclesiàstics i patrimonials.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación de España (HAR2016-76560-P)

 

  • Xarxa multidisciplinària DocHumAn


DocHumAn: Document analysis and knowledge modeling for cultural heritage actions in Pyrenees region.

Es tracta d’una xarxa multidisplicinària formada per experts en àrees de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), del processament d’imatges, i de l’anàlisi de documents i el modelat de coneixement; i experts en àrees de les ciències socials com demografia i arxivística.

L’objectiu de la xarxa és potenciar la col·laboració entre investigadors de disciplines diferents dels territoris de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus) en el context de les humanitats digitals per la catalogació i estudi dels fons documentals que es troben en arxius de la regió pirenaica.

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus-DGR. 2014.

Participants: Centre de Visió per Computadora, ESAGED, Centre d’Estudis Demogràfics, LABRI UMR 5800 Université de Bordeaux, IRIT UMR 5505 Université de Toulouse.

 

 

  • Adaptació i implementació d'un sistema de gestió ISO 30301


Adaptació i implantació del Sistema de Gestió de Documents de l’ESAGED per a l’auditoria i certificació en Sistema de Gestió per a Documents ISO 30301.

L’objectiu és dibuixar un model d’aplicació, desenvolupar els instruments metodològics adequats i assolir la certificació en ISO 30301.

Els primers resultats d’aquest projecte s’han publicat a: Alberch, Ramon; Casadesús, Anahí; Mauri, Alfred; Perpinyà, Remei. (2014). "ISO30301 Certification for the Graduate School of Archive and Records Management: a pioneering initiative". Girona 2014 : Archives and Cultural Industries, 2nd Annual Conference "ICA"; 9th European Conference on Archives; 13th Image and Research Seminar.

Equip de Recerca: Ramon Alberch, Anahí Casadesús, Alfred Mauri i Remei Perpinyà. Duració del projecte: 2012-2014.

Finançament: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.

 

  • Vers l’e-Administració


Simplificació vers l'e-Administració: redisseny i millora d'expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d'informació.

Podeu consultar aquí els treballs publicats:

Puig-Pey Saurí, Antoni; Fontanet Ambrós, Marta; Guiu Rius, Pere- Joan; Mauri Martí, Alfred; Perpinyà Morera, Remei. (2015). Simplificació vers l'e-Administració. Redisseny i millora d'expedients per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d'informació.

Puig-Pey Saurí, Antoni; Fontanet Ambrós, Marta; Guiu Rius, Pere- Joan; Mauri Martí, Alfred; Perpinyà Morera, Remei. (2015). Análisis de procedimientos administrativos para la simplificación documental en la administración local. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. (Documentos de investigación).

Equip de recerca: Dr. Pere-Joan Guiu Rius, Dr. Antoni Puig-Pey Saurí, Marta Fontanet Ambrós, Dr. Alfred Mauri Martí, Dr.a Remei Perpinyà Morera.

Finançament: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 

 

 

 

  • Viquiprojecte d'Arxivística


Entre els cursos 2009-2010 i 2013-2014 els estudiants del Màster en Arxivística i Gestió de Documents han dut a terme a terme una pràctica orientada a introduir i millorar la qualitat dels articles de la Viquipèdia referits a conceptes, definicions i terminologia relacionats amb l'arxivística i la gestió de documents.

Podeu consultar des d'aquests enllaços els diferents Viquiprojectes: 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014.

 

 

 

 

  • Arxiu, Art, Ciència i Societat


Projecte encaminat a la reflexió sobre el concepte d'arxiu i la seva interrelació amb el món de la comunicació, la ciència i l'art.

Equip de recerca: Jorge Blasco (Director del projecte), Marcel Pena (Investigador).