Recerca i Consultoria

Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX)

Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX): inventari, estudi i difusió

El projecte pretén aprofundir en I'estudi dels ego-documents, amb l’objectiu de construir un inventari dels epistolaris familiars dels segles XVI a XIX que es conserven, dispersos i a vegades descol·locats i descuidats, en els arxius i biblioteques de Catalunya. Per això es porta a terme una investigació exhaustiva en tots els centres documentals catalans, des dels que tenen un caràcter nacional, com l'Arxiu de la Corona d'Aragó, als provincials, comarcals, municipals, eclesiàstics i patrimonials.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación de España (HAR2016-76560-P)

Participants:

Equip de recerca: Javier Antón Pelayo (investigador principal), Montserrat Jiménez Sureda, Alfred Mauri Martí, Remei Perpinyà Morera, Ramon Alberch Fugueras
Equip de treball: Sílvia López Amor
Tècnica de suport a la recerca: Alícia Calvo Burés