Recerca i Consultoria

Xarxa multidisciplinària DocHumAn

Xarxa multidisciplinària DocHumAn

DocHumAn: Document analysis and knowledge modeling for cultural heritage actions in Pyrenees region.

Es tracta d’una xarxa multidisplicinària formada per experts en àrees de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), del processament d’imatges, i de l’anàlisi de documents i el modelat de coneixement, a més d'experts en àrees de les ciències socials com la demografia i l'arxivística.

L’objectiu de la xarxa és potenciar la col·laboració entre investigadors de disciplines diferents dels territoris de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus) en el context de les humanitats digitals, per la catalogació i estudi dels fons documentals que es troben en arxius de la regió pirenaica.

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus-DGR. 2014.

Participants: Centre de Visió per Computador, ESAGED, Centre d’Estudis Demogràfics, LABRI UMR 5800 Université de Bordeaux, IRIT UMR 5505 Université de Toulouse.